Trả lời:

  • Tương tự như bên bán, bên mua khi nhận được hóa đơn điện tử vẫn thực hiện kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy.
  • Bên mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp cho mình hóa đơn điện tử đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu của bên bán để làm chứng từ cho hồ sơ quyết toán thuế.