Trả lời:

* Trường hợp bạn nhận được Mã nhận hóa đơn từ bên bán:

– Bước 1: Truy cập vào Website tra cứu do bên bán cung cấp

– Bước 2: Nhập Mã nhận hóa đơn, Mã kiểm tra và nhấn nút Tra cứu

– Bước 3: Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán thì cần phải ký điện tử vào hóa đơn với tư cách là khách hàng

– Bước 4: Tải hóa đơn về máy tính để lưu trữ

* Trường hợp bạn nhận được Tài khoản đăng nhập từ bên bán:

– Bước 1: Truy cập vào Website tra cứu do bên bán cung cấp

– Bước 2: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập: tên đăng nhập, mật khẩu, sau đó chọn nút Đăng nhập

– Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn có thể Tìm kiếm hóa đơn của bạn theo ngày tháng hóa đơn, số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu,….

– Bước 4: Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán thì cần phải ký số vào hóa đơn với tư cách là khách hàng

– Bước 5: Tải hóa đơn về máy tính để lưu trữ