Trả lời:

Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng cần cài đặt thêm các chương trình sau (nếu chưa có sẵn):

– Chương trình giải nén Winrar, hoặc dùng tính năng giải nén của Windows dùng để giải nén file nén .zip

– Chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader, …để xem hóa đơn điện tử chuyển đổi dưới dạng file PDF.